Meny
Logo

Integritetspolicy för consalus.se

Hur länge sparar Consalus dina personuppgifter?

Consalus lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.


Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • telefonnummer
  • personuppgifter skickade till oss via e-post eller kontaktformulär

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.


Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att Consalus tillhandahåller information om de personuppgifter som Consalus har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att Consalus begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om Consalus bearbetning av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad.

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Consalus bearbetning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att Consalus rättar eller raderar personuppgifter om dig, eller begränsar behandlingen av dessa. Du kan också invända mot Consalus behandling av personuppgifter om dig, eller begära dataportabilitet. Notera dock att Consalus inte alltid kommer att ha en skyldighet att tillgodose förfrågningar avseende radering och begränsning, invändningar, eller dataportabilitet. Bedömningar av dessa rättigheter och Consalus rättsliga förpliktelser kommer att göras i varje enskilt fall.


Cookies

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Namn: _ga
Domän: consalus.se
Lagringstid: Två år
Syfte: Statistik

Namn: _gat
Domän: consalus.se
Lagringstid: En minut
Syfte: Statistik

Namn: _gid
Domän: consalus.se
Lagringstid: Ett dygn
Syfte: Statistik

 

Webbsidan innehåller även tredjepartcookies från

www.doubleclick.net
www.facebook.com
www.google.com

Personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Consalus Healthcare Solutions AB (org. nr: 556882–6407)

Info@consalus.se

070–6409937