Meny
Logo

PEPaid®

PEPaid_MouthpiecesPEPaid är ett nytt hjälpmedel vid andningsträning.

PEP står för Positiv Expiratory Pressure (positivt expiratoriskt tryck).

PEP är en metod som används för att skapa ökat tryck i lungorna och på så sätt förhindras sammanfallen lungvävnad. Det ökade trycket underlättar också transport av slem upp ur luftvägarna.

PEP kan också åstadkomma en minskad mängd luft i lungorna, beroende på instruktionerna och om det är syftet med behandlingen. Andningen blir lugnare och mer effektiv i båda fallen.

PEPaid består av fyra olika munstycken med olika stort motstånd.

Det finns många användningsområden för PEPaid:

 • Som andningsgymnastik i samband med operationer (t ex slemsanering före operation vid förkylning eller lungsjukdomar samt för en förbättrad lungfunktion och profylax mot lungkomplikationer efter operation)
 • För KOL- och astmapatienter
 • Vid inaktivitet under längre tid (sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning)
 • Vid kroniskt hyperventilationssyndrom

Utan andningsfunktion kan vi inte leva. När andningen fungerar dåligt är det svårt att leva gott. För att förbättra andningsfunktionen kan man använda olika tekniker och hjälpmedel. Flera av de hjälpmedel som finns i handeln idag och som köps in av sjukvård, apotek och privatpersoner är onödigt krångliga att använda och göra rena.

PEPaid är en produkt framtagen av Ingrid Loved, legitimerad sjukgymnast på Norra Älvsborgs Länslasarett. Den förenklar användningen och rengöringen vilket underlättar bruket av ett andningshjälpmedel som kan göra livet bättre för den enskilde och förhindrar onödig sjukhusvistelse.

PEPaid är framtagen i samarbete med Chalmers designingenjörsprogram, fälttestad av astmasjuksköterskor och deras astmapatienter samt av några sjukgymnaster och ett par av deras patienter, med mycket goda resultat.

IMG_1136Fördelarna med PEPaid framför andra andningshjälpmedel är att den är:

 • Enkel att använda
 • Lätt att förstå
 • I ett stycke
 • Lätt att prova ut och lätt att använda
 • Lätt att rengöra
 • Mjuk mot munnen
 • Diskret
 • Lätt att ta med

För vårdpersonal som ordinerar PEP som metod är det enkelt att instruera patienten hur PEPaid används, hygieniska risker minskar då rengöringen är okomplicerad, enkelheten hos PEPaid och dess storlek ökar användandet och därmed status i luftrören för patienten. På så sätt kan en lungsjuk person få färre exacerbationer (vid astma) eller färre lunginflammationer pga mindre slem.

Köpa som privatperson?

Vi erbjuder nu även Dig som privatperson att beställa PEPaid.
Fyll bara i formuläret uppe till höger så återkommer vi med betalningsinformation.